#

Người mua nhà De La Sol, Feliz en Vista,…cẩn trọng: Chủ đầu tư đã âm nặng vốn

Người mua nhà các dự án De La Sol, Feliz en Vista,… cần cẩn trọng vì chủ đầu tư CapitaLand không những thua lỗ liên miên mà còn âm nặng vốn chủ sở hữu.