#

Chốt lời hay đổ thêm tiền mua vào khi chứng khoán lên đỉnh?

Các chuyên gia nhận định chứng khoán vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng và nhà đầu tư có thể giữ cổ phiếu, nhưng kết quả còn phụ thuộc vào tính chất từng nhóm ngành.