#

Nhận diện các ngành hút vốn trong thập niên mới

Các chuyên gia kinh tế nhận định, lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản – trong đó có thị trường chứng khoán sẽ có sự phát triển vượt bậc trên thị trường vốn Việt Nam trong thập niên mới.