Vắc-xin nào đủ mạnh để trị “virus“ ôm đất rồi bỏ hoang?

Không ít lần chính quyền các thành phố quyết tâm xử lý các dự án treo, tuy nhiên đến nay con số dự án đã xử lý được vẫn còn rất khiêm tốn, thậm chí số dự án "ôm đất" ngày càng nhiều lên qua các năm.