#

Nếu bong bóng tiền số vỡ, giá vàng sẽ có thể lên ngưỡng 2.250USD/ounce?

Yếu tố Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có thể hỗ trợ quan trọng cho giá vàng, hai yếu tố này sẽ mang đến lực đỡ quan trọng ngăn giá vàng không giảm sâu.