#

Đề xuất hộ kinh doanh phải khai thuế như doanh nghiệp

Theo đề xuất, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn còn phải nộp thuế theo phương pháp kê khai.