Lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm, kể từ 1/3/2022

Ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 0% trong 3 năm. Trong 2 năm tiếp theo, mức nộp bằng 50% mức thu của ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.