#

Thanh Hóa: Chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho gần 2,5 triệu người

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã thống kê được 2,5 triệu người thuộc 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí. Dự kiến, đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2021.