#

FE Credit: “Thời huy hoàng nay còn đâu”?

Tình hình kinh doanh sụt giảm, nợ xấu tăng cao, khách hàng “quay lưng”, công ty “mẹ” – VP Bank muốn “từ bỏ”… Thời huy hoàng của FE Credit đã đến hồi kết?